Historie vzniku firmy

V minulém tisíciletí, na konci minulého století, přesněji v roce   1991 byl zrušen závod SMZ ČEZ JME Brno.Bývalí   zaměstnanci začali pracovat v tomto oboru soukromě.   Vznikla firma REVING, tehdejší poplatek za živnost činila 120,-Kčs.   Z práce v JME jsou bohaté zkušenosti s revizemi na   VVN, VN a NN zařízeních.
Firma také samozřejmě provádí revize el. zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu, revize bleskosvodů (LPS) trasování kabelů, zkoušky zvýšeným napětím, měření a kompenzaci účiníku a spoustu dalších prací nejen v energetice.