Kontaktní údaje:



U NÁS PRO VSTUP NA STRÁNKY NEPLATÍ:

FOR WHITES ONLY

POUZE PRO OPÍCHANÉ (míněno VAKčínaci)



REVING sro

GSM: 8.. ... ...
NEplátce DPH (naštěstí)




FAKE BOOK, T WÍTR, LINKE DLNY, RAJČATA, INSTAL GRAM, PI..INTERESTY NEMÁME a NEPODPORUJEME (ŠPIONÁŽNÍ SÍTĚ)



Firma REVING sro je také pojištěna za zodpovědnost při vzniku případných škod na zařízení a okolním majetku














REVIZE - nejvýznamnější:


110/35kV rozvodna VVN Litomyšl
110/22kV Kosov - dílčí rekonstrukce rozvodny VVN
110kV volné vedení Břeclav
110kV rozvodna Brno - Zetor
110kV rozvodna Velká Bíteš
110kV R Žďas - dílčí
11OkV dílčí rekonstrukce HUV 9 Brno
110kV dílčí rekonstrukce BOB 9 Brno
110/22kV rozvodna Adamov

35/0,4kV trafostanice Ždírec
35/6kV rozvodna VVN Litomyšl
35/0,4kV trafostanice a rozvodny + rozvody VN Pardubice

22/0,4kV a 22/6kV Jihlava komplex trafostanic, rozvodů VN Kronospan sro.
22kV dílčí rekonstrukce rozvodny Žďár/Sáz.
22/0,4kV trafostanice Zličín - komplex
22/0,4kV trafostanice BVaK as. - Svitavsko
22/0,4kV E ON as. distribuční trafostanice - dvousloupové, zděné
22/0,4kV soukromé trafostanice - zděné, prefabrikované, sloupové
22kV rozvodny VN Kronosopan a Kronodoor
22kV TS BVV Brno a.s.
22kV TS Pelhřimov a rozvody 22kV

větrné elektrárny DRAHANY, ODRY, Horní Loděnice, Tulešice, Aš, Pavlov - rozvodny VN pro VE
větrné elektrárny Břežany
větrné elektrárny Protivanov
V.O. revize pro TSB as. Brno
kabelová vedení 22kV v síti E ON as., + soukromé sítě včetně zkoušek zvýšeným napětím