POHOTOVOST

Firma se zabývá elektrorevizemi a zkouškami všech elektrických zařízení bez omezení napětí a zařízením v prostorách s nebezpečím výbuchu. Jedná se o domovní a průmyslové instalace, trafostanice, rozvodny, volná a kabelová vedení. Provádí zkoušky a měření zvýšeným napětím.
Vyhledává trasy kabelů pod a bez napětí (nejen silových). Dělá posudky a výpočty různých elektrických zařízení.
Běžně zajišťuje opravy, údržby vyhrazených elektrických zařízení.Kompenzace účiníku - jalové energie

PROVEDENÍ PŘEZKOUŠENÍ, VČETNĚ PŘEDNÁŠEK A KONZULTACÍ - VYHLÁŠKA 50/1978 Sb.

měření elektrosmogu - elektrická a magnetická pole včetně posudků

Firma má zvláštní oprávnění revizí a montáží pro MINISTERSTVO OBRANY ČR


Dále se firma zabývá tím, co požadujete……