Prevence je důležitá - nepodceňujte ji!PROČ REVIZE?

citát z ČSN EN 50110-1 a 2 ed. 2: Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními
předpisy a stanovenými požadavky norem a může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení.
Nová el. zařízení stejně jako rozšíření stávajících musí být revidována před uvedením do provozu.El. zařízení musí
být revidována ve stanovených časových intervalech (doplňuji - ČSN 331500, 332000-4-41 ed. 2 a souv. viz níže).
Cílem pravidelných revizí je předcházet závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo
vyvolat poruchu a ohrožení bezpečnosti.

Termíny revizí - odborníci je znají, pro laiky:

prostedí základní a normální - např. zděné budovy: 5 let
prostředí studené, horké, vlhké, zvýšená koroz. agresivita, prašné s nehořl. prachem, biologičtí škůdci, dále školy, hotely ap.: 3 roky
prostředí mokré, extrémní koroz. agresivita, pojízdné a převozné prostředky:1 rok
prostředí s otřesy, pasívní s nebezpečím výbuchu, shromažďovací prostory,objekty z hořlavého materiálu: 2 roky
prostředí venkovní, pod přístřeškem: 4 roky


ruční přenosné nářadí - dle třídy a doby používání: 3 měsíce až 24 měsíců

el. spotřebiče pronajímané, používané ve venk. prostoru, při řemeslné činnosti, ve veřejně přístupných místech, admin. činnost: od 1x měsíčně až do 2 let.

prostory s nebezpečím výbuchu: 2 roky, prohlídka ročně
       
MY ZAJISTÍME PREVENCI - MOHLO BY TO BÝT HORŠÍ.....